Domov


Naše materské centrum vzniklo na základe myšlienky uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izolovanosť, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o deti dostávajú, umožniť im ďalšie vzdelávanie a prístup k informáciám, rozvíjanie svojich vedomostí a zručností, výmenu skúseností s inými mamičkami a v neposlednom rade dať príležitosť deťom naučiť sa hrať v kolektíve a spolupracovať s inými deťmi. Materské centrum je otvorené aj tehotným ženám, oteckom a starým rodičom.

Cieľom nášho materského centra je:

  • informovanie a vzdelávanie rodičov (najmä o výžive, dojčení, predpôrodnej príprave, zdraví a výchove detí)
  • rozvíjanie zručnosti detí (hry, pohybové aktivity, tvorivé dielne, výučba cudzích jazykov a sociálne kontakty s rovesníkmi)

 


Nájdete nás na adrese:  SNP Prakovce 307, 055 62
e-mail: mc.harmonia@gmail.com

t.č. 0908 329 940 

 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie

www.mv.gov.sk

www.esf.gov.sk