O nás


          Milí rodičia, sme radi, že ste zavítali na našu internetovú stránku. Vitajte v našom detskom svete, v našej Harmónii - na tvorivom a nápaditom mieste  pre deti od 3 - 6 rokov. Dozviete sa tu všetko potrebné o službách, ktoré poskytuje naša Harmónia.

" Dávať podnety do života a poskytovať tak dostatočný priestor k slobodnému vývoju - v tom je primárna úloha učiteľa." ( Mária Montessori )

            Hľadáte predprimárne zariadenie pre Vaše dieťatko? Vitajte u nás a spoznajte našu Harmóniu. Každý rodič si veľmi dobre uvedomuje, aké dôležité je dieťaťu v predškolskom veku poskytnúť kvalitnú edukačnú výchovu spojenú s radostným a láskavým prístupom. Uvedomujeme si to aj my a preto každý deň robíme všetko preto, aby boli naše služby čo najlepšie. V krásnom prostredí v Prakovciach, v budove materskej škôlky sme preto vytvorili podmienky, v ktorých dokážeme komplexne a efektívne poskytovať tú najlepšiu starostlivosť.
            Materské centrum Harmónia vzniklo v apríli 2013 na základe myšlienky uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izolovanosť, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o deti dostávajú, umožniť im ďalšie vzdelávanie a prístup k informáciám, rozvíjanie svojich vedomostí a zručností, výmenu skúseností s inými mamičkami a v neposlednom rade dať príležitosť deťom naučiť sa hrať v kolektíve a spolupracovať s inými deťmi.
             V súčasnosti sa snažíme vytvárať deťom prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne a pozitívne motivované. Dbáme na to, aby malo každé dieťa dostatok priestoru na vyjadrenie svojich potrieb. Vzťah dieťaťa a učiteľky staviame na vzájomnom rešpekte, čo považujeme za prvý krok budovania si dobrých medziľudských vzťahov.
            Poskytujeme starostlivosť deťom v menšom kolektíve, so zaradením aj pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Podporovaním individuality a jedinečnosti by sme radi vychovali malé osobnosti, ktoré nezaniknú v dave, ale zároveň citlivé bytosti schopné empatie, zdravých sociálnych postojov a vzťahov. U nás sa pedagogický prístup učiteliek opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. S radosťou prispievame k správnemu rozvoju a chápaniu detského sveta plného hry, zábavy, tvorivosti a radosti.
               Dôraz kladieme na individuálny prístup, čo nám umožňuje aj nízky počet v našej triede. Našich najmenších učíme a vedieme k základným návykom ako poďakovať, poprosiť, jesť s príborom a piť z pohárika, chodiť na nočník a záchod, zapnúť si gombík a zips, obuť a obliecť sa. Aktivitami ako kreslenie, maľovanie, strihanie, modelovanie, lepenie ich vedieme k individuálnemu rozvoju, zručnosti jemnej motoriky a následne použitia vedomostí v bežnom živote. Podporujeme u detí sebadôveru a zdravú sebakritickosť, vedieme ich ku zdravému životnému štýlu a k športovým aktivitám podľa ročných období. Podporujeme osobnostný rozvoj v oblsti intelektuálnej, telesnej, morálne, estetickej, sociálno - emocionálnej, rozvíjame schopnost a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Aktívne spolupracujeme s rodičmi.

Srdečne vás vítame!
                                                                                                            
 

       

Pozastavenie projektu 13.3.2020 - 30.6.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa opatrení súvisiacich so zamedzením ohrozenia epidémiou COVID-19.
Obnnovenie projektu 1.7.2020 - 10.11.2020.