Jazykové krúžky Aj, Nj


Momentálne u nás prebiehajú:

 "Happy English"  skupina detí ( 4r. - 9r. ), každý pondelok od 15:30h - 16:30h s lektorkou Denisou Kosecovou.

"Wir lernen Deutsch" skupina detí ( 7r. - 12.r ), každú stredu od 15,15h - 16,15h s lektorkou Mgr. Janou Mullerovou. 

Chcete sa s nami hrať, spievať v angličtine a nemčine? Naučíme Vás pekné básničky a veľa nových slovíčok!

A pritom všetkom sa budeme hrať. Pridajte sa k nám v novom šk. roku 2019/2020, u nás je vždy zábava! 

Tešíme sa na vás!