Oznamy rodičom

‼️Materské centrum Harmónia v Prakovciach príjme do pracovného pomeru “Vychovávateľku pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami” ( na dobu určitú - počas MD ) od mája 2019‼️
Požiadavky:
 Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady:
dosiahnuté VŠ vzdelanie pedagogického zamerania/psychológie I./II. stupňa alebo
dosiahnuté VŠ vzdelanie v oblasti sociálna práca I./II. stupňa alebo
dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotníctva alebo
dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore pedagogika alebo
dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 ročná prax v oblasti starostlivosti o deti so ŠVVP
prax minimálne 6 mesiacov v oblasti vychovávateľstvo alebo v službách starostlivosti o deti so ŠVVP – platí pre body a) až d)
absolvovaný kurz prvej pomoci (akreditovaný kurz a/alebo školenie zamerané na prvú pomoc poskytovanú deťom, napr. kurz Červeného kríža) 
zdravotná spôsobilosť 
bezúhonnosť
znalosť anglického jazyka 
uchádzač o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
📍základná zložka mzdy: 1026,-€ brutto📍
Motivačný list, životopis a žiadosť do zamestnania prosím zasielať na email: mc.harmonia@gmail.com do 27.2.2019.
Predpokladaný termín výberového konania 28.2.2019.
V prípade akýchkoľvek informácii nás prosím kontaktujte na t.č. 0908329940.