O nás

 

Organizačná štruktúra OZ Harmónia

Mgr. Ivana Chovanová
Email : ivana.mitrikova@gmail.com
Telefón : 0908 329 940
 • vychovávateľka
 • projektový manažér
 • riadiace, personálne činnosti

Anita Sillová
Email : sillovanita@gmail.com
Telefón : 0917 573 768
 • finančný manažér 
 • kontrolór financií
 • účtovníctvo 

Nikola Kuchtová
Email : kuchtova.nika@gmail.com
Telefón : 0907 415 812
 • administratívny pracovník
 • prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov 
 • spracovanie podkladov
 • vybavovanie záležitostí v mene spoločnosti

Mgr. Katarína Homová
Email : katka.mitrikova@gmail.com
Telefón : 0948 438 388
 • vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 
 • lektorka krúžku Aj
 • certifikovaný inštruktor masáží dojčiat
 • certifikovaný inštruktor APR - Akadémia praktického rodičovstva
 • administratívna práca

Mgr. Jana Kráľova
Email : jana.kralova.cehlarova@gmail.com
Telefón : 0902 609 929
 • vychovávateľka 
 • lektorka výtvarného krúžku
 • administratívna práca
Veronika Jančíková  - dobrovoľnícka prácaExterní lektori:

JUDr. Alžbeta Mitríková

 • právne poradenstvo