O nás

Únia materských centier popisuje MC ako podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi (alebo pre ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá dieťa opatruje). Zakladajú ich predovšetkým mamičky. MC fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť.

 • pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom, je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie. MC vytvára motivačné prostredie
 • pre vzájomné pomáhanie a učenie sa, sú podnetom pre aktívne riešenie vlastných problémov
 • pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami, čím motivujú ľudí k znášanlivosti
 • pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo pre osobnostný rast, čím otvárajú nové príležitosti a druhé šance
 • pre formovanie a posilňovanie občianskeho princípu
 • pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a pre budovanie prvých vzťahov

Materské centrá sa združujú v Únii materských centier, ktorá "šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských centier ako priestor, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii."

Viac informácií o fungovaní Únie materských centier získate na ich domovskej stránke http://www.materskecentra.sk/.

Organizačná štruktúra OZ Harmónia

Mgr. Ivana Chovanová
 • projektový manažér MC
 • štatutárny zástupca
 • regionálna koordinátorka  MC pre Košický kraj
 • riadiace, personálne činnosti
 • lektorka Nj
 • vedie "Hráme sa na Montessori"
 • vedie DFS Devanka
Mgr. Katarína Mitríková
 • zástupca štatutára
 • organizátor Míľa pre mamu
 • lektorka krúžku Aj
 • certifikovaný inštruktor masáží dojčiat
 • certifikovaný inštruktor APR - Akadémia praktického rodičovstva
 • lektorka DFS Devanka
Anita Sillová
 • ekonóm
 • administratívne záležitosti MC
 • spoluzakladateľka MC Harmónia
 • finančný manažér 
 • kontrolór financií
 • účtovníctvo 
Nikola Kuchtová
 • lektorka krúžku Nj 
 • "Hráme sa na Montessori"
 • organizátor Míľa pre mamu
Ľuboslava Czolderová
 • "Hráme sa na Montessori" 
 • organizátor Míľa pre mamu
Viktória Čolláková
 • lektorka DFS Devanka
Veronika Jančíková
 • dobrovoľník 
 • organizátor Míľa pre mamu
Marianna Medvecová
 • dobrovoľník
Jana Tymusová
 • organizátor spoločenských podujatí
 • organizátor Míľa pre mamu
 • organizátor narodeninových osláv pre deti 
Externí lektori:

JUDr. Alžbeta Mitríková

 • právne poradenstvo