2 % z daní

Venujte nám 2 % z vašich daní.
2 % z vašich daní pomôžu MC Harmónia v jej ďalšej činnosti.
Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Ako nám môžete darovať 2 % z vašich daní?
Postup darovania sa líši podľa toho, či darcom je fyzická alebo právnická osoba.

Fyzická osoba - zamestnanec

Na poukázanie 2 % z daní budete potrebovať tieto tlačivá:

VYHLÁSENIE poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane 
Vyplňujete a podpisujete ho vy.
Údaje potrebné na vyplnenie zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane.
Kliknutím na obrázok stiahnete už predvyplnené tlačivo za MC Harmónia.

Vyhlásenie  je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Údaje potrebné pri vypĺňaní tlačiva "Vyhlásenie" (ak nepoužijete naše predvyplnené tlačivo) alebo daňového priznania:

Názov: Materské centrum Harmónia

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: SNP 305, 055 62  Prakovce

IČO: 42 32 17 78

Ďakujeme.
Viac informácií o mechanizme darovania 2 % z vašich daní nájdete na www.rozhodni.sk.